• Kirsten 12x4
  • Laurens 12x4

De Graanrepubliek

Coöperatie de Graanrepubliek is een samenwerkingsverband van boeren en graanverwerkende bedrijven die samen de teelt en de verwerking van granen in al hun verscheidenheid weer een nieuwe impuls willen geven. De komende jaren zullen de diverse bedrijven hun intrek nemen en gaan groeien zowel in als buiten de oude stoomlocomotievenloods in Bad Nieuweschans.

Foodmiles
In plaats van granen over de hele wereld te verschepen ontstaat bij ons weer een locale economie. Op dit moment is brouwgerst een wereldwijde commodity. Graan verbouwen betekent concurreren met boeren van over de hele wereld. Wij gebruiken buiten de reguliere brouwgerst ook tal van andere granen en besparen bovendien de uitstoot die het gevolg is van het wereldwijde transport.

Biodiversiteit
Een nieuwe propositie voor boeren: deze granen concurreren niet op de wereldmarkt binnen een mondiale monocultuur. Biodiversiteit zorgt voor minder kwetsbare gewassen op de langere termijn omdat een reservoir van potentieel nuttige eigenschappen behouden blijft. Hoewel de huidige veredelde graanrassen op zichzelf uitstekende eigenschappen hebben, brengt de monocultuur risico’s met zich mee.

eenkoorn graanrep 2018
Proefvelden Ebelsheerd

Integratie
Waar een bakker of brouwer ingrediënten inkoopt bij een groothandel is dit hier integraal onderdeel van de opzet. Dit biedt kansen om te komen tot onderscheidende producten ten opzichte van concurrenten en geeft een grotere waarde aan het idee van ‘streekproducten’.

Smaak
De verschillende graansoorten en rassen - variëteiten hebben andere eigenschappen waaronder een ander karakter en smaak. Daarbij komen de verschillende plaatsen en bodemtypen die hun vloed hebben (terroir).

De oogst is binnen!

De graanoogst is binnen op proefboerderij Ebelsheerd. Coöperatie de Graanrepubliek had daar een scala van proefveldjes met granen ingezaaid die soms zo klein waren dat ze niet machinaal konden worden ingezaaid en geoogst. Met name de vermeerdering vanuit zaden van het Centre for Genetic Resources the Netherlands (CGN) in Wageningen is erg kleinschalig. De zaden uit deze genenbank komen in zakjes met slechts heel weinig zaadjes.

Proefveldjes Ebelsheerd
De proefveldjes op Ebelsheerd vlak voor de oogst

We willen met deze granen kijken of ze toepasbaar zijn in onze mouterij en/of maalderij en zodoende gebruikt kunnen worden door de bakkerij of brouwerij die allemaal deel uitmaken van de Graanrepubliek. Er zijn diverse bijzondere soorten bij zoals de Chevallier- en Princessegerst die respectievelijk in de 19e en 20e eeuw in de bierbrouwerij werden gebruikt.

Chevallier 2019
Chevallier gerst oogst 2019

Het was een bijzonder jaar met extreme omstandigheden zoals meerdere hittegolven, flinke droogte en een zomerse storm. Die laatste had er voor gezorgd dat de Chevallier was gaan liggen. Tegenwoordig worden granen veredeld zodat legering vrijwel niet meer voorkomt door hun stevige en erg korte halmen, maar bij deze oudere soorten is er nog sprake van wuivend graan dat dus ook kan omwaaien. Gelukkig had de oogst er niet bijzonder onder geleden en zijn we weer een jaar verder met de vermeerdering van deze soorten.

Terschellinger 2rijig 2019

graanrepubliek black

Coöperatie