• Drum Malting Kiemkracht A 12x4
  • Drum Malting Kiemkracht 12x4

Mouterij KiemKracht

We ontwikkelen een kleine moutmachine waarmee de processen van weken, kiemen en drogen heel precies gestuurd kunnen worden. Door de kleine schaal zijn we in staat om mout te leveren van speciale graansoorten en bekende herkomst. Daardoor zijn we straks in staat om mout te maken voor zowel de leden binnen de coöperatie de Graanrepubliek als voor anderen. Daarnaast willen we de ontwikkelde apparatuur gaan leveren aan andere projecten in binnen- en buitenland.

graanrepubliek black