Toekomst van de locomotievenloods


Begin deze eeuw werd de locomotievenloods gerestaureerd en was er een scala van verschillende activiteiten. Uiteindelijk kwam het gebouw echter weer leeg te staan en werd gezocht naar een nieuwe bestemming. Het plan is ditmaal om het gebouw als geheel te gebruiken door een samenwerkingsverband van graanverwerkende bedrijven. De diverse ondernemers zijn verenigd in de Coöperatie de Graanrepubliek. Zij investeren in het gebouw en het behoud ervan met respect voor de monumentale waarde ervan. Het geheel is ondersteund met een subsidie door het Waddenfonds en wordt breed gedragen door zowel mensen in het dorp als door overheden.

RemiseBadNieuweschans buiten

waddenfonds logo

graanrepubliek black