Goudgele velden

 

Onze voorouders zouden zich rot ­schrikken. Want waar zijn al die goudgele ­graan­velden ­gebleven? Oude soorten en rassen, die hier vroeger goed gedijden, zijn ­nagenoeg ­verdwenen. Verdrongen door gewassen en ­variëteiten die een hoger rendement opleverden.

 

Het grote areaal mais is hiervan het ­levende bewijs. Het gevolg hiervan is dat het ­Groninger landschap in de loop der tijd ­monotoon en ­minder aantrekkelijk is ­geworden, zowel voor ­toeristen als voor de eigen ­inwoners.

Multi-functioneel

 

Onze missie is om oude graansoorten als 3d-gewas te (her)introduceren in het ­Groninger landschap.

 

3d staat voor de drie gebruiksdoelen die we met de graanteelt willen realiseren, nl;

  • een lekker en gezond product,
  • een vruchtbare en gezonde bodem,
  • en een mooi en aantrekkelijk landschap.

 

3d-granen geven een betere doorworteling van de bodem dan moderne granen. De 3d-­granen willen we combineren we met de teelt van ­klaver en andere nuttige planten en kruiden.

 

Klaver bindt namelijk stikstof uit de lucht, en daar groeit het graan van. Maar klaver is ook goed voor (solitaire) bijen en hommels in een steeds voedsel(nectar)armere omgeving.

 

 

Ambitie

 

Onze ambitie is om in Noord- en Oost-­Groningen binnen vijf jaar 100 ­hectare 3d-granen te verbouwen bij biologische ­akkerbouwers, en bij akkerbouwers die willen omschakelen. Dat doen we vanuit de Graan­republiek. Een ­samen­werkingsverband van ­telers, ­producenten, en afnemers. Met een voorliefde voor oude graansoorten, maar ook voor oude Groninger rassen, zoals de ­Mansholt’s Witte Dikkop en

de Groninger Gerst.